Fundacja HR Support

Fundacja HR Support powstała z myślą o pracodawcach i pracownikach.

W naszej codziennej działalności wykorzystujemy mediację jako formę rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy. Staramy się pomagać pracodawcom w wywiązywaniu się z obowiązku przeciwdziałania mobbingowi.

Wspieramyć ofiary mobbingu i molestowania.